Arbetsplan

ME1407 Tematisk fördjupning HT2012

 

Arbetsplan för Block 1

 

Namn:                                                   Jimmy Johnsson

Epost:                                                   ymmij12@hotmail.com

Telefon:                                                0763154764, 0451-91248

Länk till digital workbook:                   www.block1.beaversoft.se

Eventuellt projektnamn:                       Anatomisk studie

Projektledare:

 

Handledare: Pirjo Elovaara & Jens Sjöberg

 

Observera att arbetsplanen ska godkännas av din handledare innan du sätter igång.

Läs kurshandboken och fyll sedan i det här dokumentet.

 

Min frågeställning/problemformulering: Vad skall du göra – individuellt?

 

Hur kan kunskaper om olika muskel och skelett- grupper bidra till skapande av trovärdiga kroppar?

Vad är ditt kunskapsmål med detta block1?

Att lära mig muskel och skelettets struktur för att kunna modellera och skissa bättre och snabbare inom människor och djur.

Så med andra ord är det att kunna mer om muskler och skelett. Det blir även att man kommer att modelera olika varelser.

 

 

 

Syfte:  – Varför skall du göra det?

Man behöver dessa kunskaper för att kunna göra intressantare karaktärer till film och spel.

Att kunna skapa karaktärer som man förstår är en människa även om det ser ut som något helt annat tex picasso.

För att man behöver kunna mer om muskler och skelett om man ska kunna få något att inte se amatöraktigt ut.

Metod – hur skall du göra det?

Kommer att ha min digitala workbook på http://block1.beaversoft.se

Uppge länkar eller hänvisningar till inspirations- eller informationskällor du tänkt använda dig av.

Andreás Szunuyoghy: Anatomiska tecknarskolan männsikor

ISBN: 9783833159299

http://www.bokus.com/bok/9783833159299/anatomisk-tecknarskola-manniska/

 

Andreás Szunuyoghy: Anatomisk tecknarskola djur.

ISBN: 9783833159329

http://www.bokus.com/bok/9783833159329/anatomisk-tecknarskola-djur/

 

ZBrush Digital Sculpting Human Anatomy

Spencer, Scott

Pages: 419

Publisher: Sybex

Location: Hoboken, NJ, USA

Date Published: 01/2010

Language: en

http://site.ebrary.com.miman.bib.bth.se/lib/bthbib//docDetail.action?docID=10361030

 

Tutorials på olika sidor tex eat3d.

 

Jag kommer att använda mig av zbrush och maya när det gäller 3d modellering av anatomiska studier.

Sen kommer jag att skissa på papper och använda mig av Photoshop för att rita upp anatomiska gubbar i 2D.

 

Kommer att söka fakta på internet inom anatomin.

 

 

Riskanalys – vad kan leda till att du inte når ditt mål?

Att man inte hittar rätt bland alla verktygen som man kommer använda sig av.

Svårare att få jobb som skulptör inom spelbranschen efter skolan om man inte kan grunderna på hur muskler och skelett ser ut.

Kommer inte ha lika lätt att rita/skulpterar i 2D/3D som om jag lär mig vissa grunder inom anatomi.

Finns en stor risk med mitt område med just anatomi att det är så väldigt stort. Kan bli att man fördjuper sig så långt in i det att man inte hinner med allt man har tänkt att man ska hinna med.

 

 

 

Redovisning – hur skall du presentera ditt material?

(Formuleras slutgiltigt i samråd med handledaren)

Med hjälp av bilder/videos som man har använt sig av och det man själv har skapat i projektet.

Kommer att redovisa mina referensbilder som jag har använt mig av och modifierat.

Kommer att ha hand om vilka som började med att kolla in anatomi.

Med allt mitt matrial så kommer jag att skapa en keynote presentation.

Jag kommer att behöva låna en adapter till projekter till min mac dator. Jag hoppas att man kan låna någon av läraren när man ska redovisa.

Jag tänkte redovisa vad man ska tänka på om man ska göra samma som mig och vad man inte kanske skulle ha gjort.